Na Srednji šoli Vena Pilona iz Ajdovščine izvajamo program dela z nadarjeni dijaki na področju astronomije.

Dejavnosti bodo razporejene tekom celega šolskega leta. Čez leto se bodo odvila tri skupna srečanja. Prvo bo dvodnevno, na njem bodo udeleženci spoznali teoretične in praktične osnove za naloge s katerimi se bodo nato ukvarjali sami v domačem kraju, mentorji pa jim bomo nudili pomoč na daljavo ali pa se bomo po potrebi srečali v observatoriju na Otlici, da opravimo npr. potrebne fotografije.  Teme iz katerih se bo črpala snov za raziskovanje in delo posameznika ali manjše skupine iz posamezne šole, smo razdelili na osem področji (glej VSEBINA). Do poletja sta nato predvideni še dve srečanji (december in marec), na katerih bodo udeleženci pregledali opravljeno domače delo, se seznanili s kakšno novo astronomsko vsebino in utrdili veščine opazovanja nočnega neba in uporabe astronomske opreme za astrofotografijo. Zaključno srečanje pa bo izpeljano v obliki 4-dnevnega tabora, na katerem bomo opazovali, fotografirali, računali in drug drugemu predstavili naloge s katerimi smo se ukvarjali čez leto.

CILJI DEJAVNOSTI
 • Spoznati nove vsebine iz področja astronomije
 • Naučiti se uporabljati fotoaparat v astronomiji
 • Naučiti se rokovati s teleskopom
 • Spoznati astrofotografsko opremo in jo znati uporabljati
 • Spoznati računalniške programe in aplikacije, ki jih uporabljamo v astronomiji
 • Poglobiti se v eno astronomsko vsebino in jo podrobneje obdelati
 • Uporabljati komunikacijo na daljavo kot pomoč pri svojem raziskovalnem delu
 • Predstaviti svoje delo ostalim udeležencem in širši javnosti (lokalni časopis, v razredu, na šoli, …)
 • Spoznavanje raziskovalnega dela in metod v astrofiziki
VSEBINE
 1. ZVEZDE
 • Barva in temperatura zvezd.
 • Spektroskopija zvezd.
 1. LUNA
 • Fotografiranje Lune, obdelafa fotografij, gradivo za razstavo.
 • Določanje orbite Lune (ekscentričnost, nagib) s pomočjo enostavne fotografije.
 1. SONCE
 • Izdelava sončne ure in/ali sončnega koledarja.
 1. ZEMLJA

Reševanje problema vpenjanja faucaultovega nihala.

 1. PLANETI
 • Fotografiranje planetov, obdelava fotografij, gradivo za razstavo.
 • Velikost in temperatura planetov.
 1. NEZVEZDNI OBJEKTI
 • Fotografiranje objektov, obdelava fotografij, gradivo za razstavo.
 1. Detektiranje kozmičnih delcev na UNI NG
 2. Skyscape fotografija zvezdnega neba.
NAČIN IZVAJANJA Astronomska srečanja

Izpeljejo se na način krajših predavanj oz. delavnic, kjer udeleženci spoznajo določeno astronomsko vsebino. Na srečanjih se seznanijo tudi z nalogami in izzivi, ki jih lahko rešujejo tudi s preprostejšo astronomsko opremo. Spoznajo tudi astronomski observatorij na Otlici in možnosti, ki jih ponuja. Opremljeni z določeno mero znanja si zadajo nalogo s katero se bodo ukvarjali tudi sami v času do naslednjega srečanja, ki bo meseca decembra. V vmesnem času bodo mentorji na voljo za komunikacijo preko elektronskih medijev.

Astronomski tabor

Tabor, kjer se bodo udeleženci seznanili z določenimi astronomskimi temami, predstavljali bodo svoje astronomske naloge in izzive, s katerimi so se med letom ukvarjali, opazovali bodo nebo s teleskopi in se preizkusili v astrofotografiji. Poleg astronomskih opazovanj, bodo pravili tudi nekaj astronomskih merjenj.

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INSTITUCIJ IN LOKALNE SKUPNOSTI Dr. Andreja Gomboc (Univerza v Novi Gorici)

Andrej Guštin (Društvo matematikov, fizikov in astronomov)

Andrej Rutar (SŠ Veno Pilon Ajdovščina)

Na taboru, mogoče pa tudi na srečanjih, se bodo izmenjali še kakšni zunanji mentorji ali učitelji naše šole.