Središče bo vsaj enkrat letno (sredina meseca aprila) objavilo javni poziv, na katerega lahko šole (šole, učitelji mentorji, zunanje institucije) predlagajo aktivnosti, ki se bodo izvajale. Po prejemu predlogov, se bo sestala strokovna komisija, ter izbrala nabor aktivnosti, na katere se lahko prijavijo nadarjeni dijaki.

Izbrane aktivnosti bodo objavljene na spletni strani središča (https://www.skoz.si) in poslane na elektronski naslov srednjih šol v zahodni kohezijski regiji. Nanje pa se lahko prijavijo dijaki iz celotne Slovenije.

Središče bo šole pozvalo tudi, naj oddajo nabor aktivnosti, ki jih že izvajajo za nadarjene dijake in ki bi jih želeli izvesti. Dijaki lahko aktivnosti predlagajo tudi sami.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na skoz@gimvic.org.

Seznam srednjih šol iz zahodne kohezijske regije.

Navodila za prijavo in izvajanje projektov vključenih v SKOZ.

SKOZ za nadarjene dijake, skupaj s partnerskimi organizacijami pripravlja in izvaja aktivnosti, na katere se lahko prijavijo nadarjeni dijaki. Seznam aktivnosti, na katere se dijaki že lahko prijavijo najdete na spodnjem naslovu. Glede na vrsto aktivnosti in način izvajanja se prijave lahko razlikujejo (prijava z motivacijskim pismom, z odobritvijo mentorja, …)

AKTIVNOSTI

Prijavitelji najavo interesa za izvajanje aktivnosti opravijo preko prijave na javni poziv, ki ga najdejo na dnu strani.

Podroben opis vrst aktivnosti, ki jih SKOZ izvaja, lahko najdete TUKAJ.

 

Vse prijave bo pregledala strokovna komisija SKOZ in jih ustrezno ocenila. Pri tem bo upoštevala predvsem:

 1. Inovativnost predlaganih aktivnosti
 2. Opredelitev kompetenc, ki jih bodo dijaki v okviru aktivnosti krepili
 3. Vključenost zunanje organizacije v izvajanje aktivnosti

Podrobnejše kriterije izbora si lahko preberite s klikom na naslednjo povezavo -  KRITERIJI IZBORA .

 

Pri prijavi bodite posebej pozorni na:

 • jasno opredelitev, zakaj je aktivnost namenjena nadarjenim dijakom
 • jasno opredelitev časa trajanja aktivnosti
 • katere kompetence bodo dijaki razvijali v okviru aktivnosti
 • predvideno število udeleženih dijakov
 • opis vloge zunanje organizacije
 • finančna struktura aktivnosti in celotna vrednost aktivnosti
 • če gre za obširnejši projekt, v okviru katerega je predvidenih več financerjev, natančno opredelite katere stroške bo kril SKOZ

 

V primeru nejasnosti boste pozvani k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom.

Seznam Javnih pozivov:

 • REZULTATI JAVNEGA POZIVA JP3
 •  

  Rok prijav za Javni poziv za šolsko leto 2019/2020 je 25.8.2019. V primeru preostanka sredstev, bo javni poziv odprt do porabe sredstev.
  AKTUALNO: Javni poziv je še vedno odprt zaradi preostanka sredstev, saj se nekatere aktivnosti, ki so bile izbrane na pozivu, niso izvedle zaradi izrednih razmer. Podpiramo predvsem tista področja oz. dejavnosti, ki so bila predvidena za izvedbo, vendar se zaradi izrednih razmer niso izvedla ali pa se izvajajo v omejenem obsegu. To so: programiranje, matematika in naravoslovja, gledališke dejavnosti. Svojo prijavo oddajte skladno z navodili za zadnji javni poziv za šolsko leto 2019/2020.