SKOZ

Projekt SKOZ (Središče karierne orientacije Zahod) je projekt Gimnazije Vič, ki ga izvaja v okviru projekta Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. S tem Gimnazija Vič postaja center za vzpodbujane dela z nadarjenimi dijaki in se zavezuje k njihovi kakovostni karierni orientaciji. Projekt se zaključi s koncem leta 2020, v tem času pa bomo skupaj s šolami iz Zahodne kohezijske regije, raziskovalnimi partnerji in partnerji iz gospodarstva vzpostavili trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake.

 

NADARJENOST v okviru projekta SKOZ

Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Za sodelovanje bodo dijaki morali Središču posredovati izpolnjen prijavni obrazec in motivacijsko pismo ter priporočilo vsaj enega mentorja (šolskega ali zunanjega), ki jasno opredeljuje prepoznavanje kompetenc na določenem ali več področjih dela.

 

Cilji Središča so v času izvajanja razpisa:

  • povezati sodelujoče šole v sodelujočo mrežo šol: preko promocije in javnega poziva enkrat letno bomo v projekt vključili šole in njihove dijake. Mreža bo vzpostavljena tudi preko spletne platforme, ki bo omogočala hitro komunikacijo in deljenje izkušenj. Mreža in povezanost se bo krepila tudi na vsakoletnemu dogodku strokovne konference in srečanja mentorjev.
  • povezati nadarjene dijake s podpornim okoljem: dijaki bodo na podlagi formiranega IND (individualni načrt dela) povezani s specifični subjekti iz podpornega okolja, kjer se bodo intenzivno ukvarjali s področjem dela v splošno spoznavnem procesu kot tudi v specifično raziskovalnem,
  • povezati šole s subjekti podpornega okolja: povezava šol s subjekti podpornega okolja bo najtesnejša na nivoju partnerskega mentorstva, v okviru katerega bodo sodelovali šolski mentor, zunanji mentor in dijak pri pripravi in realizaciji IND.
  • vzpostaviti delujoč model karierne orientacije nadarjenih dijakov, še posebej na področjih, ki jih pokriva Pametna specializacija S4 in SRIP-i: s predlaganimi aktivnostmi bomo v sodelovanju z vzpostavljeno mrežo šol, podporega okolja in partnerjem sklopa 2 tega razpisa, razvili model karierne orientacije nadarjenih dijakov, ki bo primeren za implementacijo v šolski sistem.
  • zagotoviti trajnost aktivnosti tudi po zaključku projekta.

 

00
Število vključenih šol
0000
Število vključenih dijakov
00
število aktivnosti

Projekt omogočajo