S klikom na želeni projekt boste avtomatsko preusmerjeni na Platformo SKOZ. Za prijavo na projekte se morate registrirati.

Nekateri projekti so namenjeni le dijakom iz izbranih šol, zato jih v platformi ne bo mogoče več videti.

 

Božični koncert Gimnazije Kranj
Zakljucen

Izvedba tradicionalnega božičnega koncerta Velikega simfoničnega koncerta dijakov Gimnazije Kranj.

Pridruži se
Nemščina in turizem na Gimnaziji Piran
Zakljucen

V okviru projekta bodo dijaki razvili turistični produkt »PIRAN ZA MLADE« ter ga ponudili mladim, ki govorijo nemško. Ponudba bi bila oblikovana tudi na spletu.

Pridruži se
Slovenski kvIZUM za dvig samozavesti
Zakljucen

»Slovenci smo narod inženirjev, inovatorjev in inženirjev – samo svet tega še ne ve!« To je iztočnica projekta Slovenski kvIZUM za dvig samozavesti. Prijave zbiramo do 9.10.2018.

Pridruži se
Vesoljsko dvigalo - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Projekt obsega izdelavo naprave, ki se lahko avtonomno premika po napeti vrvi in na svoji poti zajema podatke iz nameščenih senzorjev in jih prek brezžične povezave pošilja podatke na postajo na tleh. Svojo pot tudi snema in sliko v živo pošilja na sprejemnik na tleh.

Pridruži se
Biorobotika 2018/2019
Zakljucen

Projekt biorobotike na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Dijaki bodo skozi projekt razvijali robotsko kitaro.

Pridruži se
Dramska skupina »Mi tud« na Šolskem centru Ljubljana
Zakljucen

Dijaki Šolskega centra Ljubljana, ki želijo nadgraditi znanje tujega jezika ter jih veseli nastopati, se lahko vključijo v dramsko skupino

Pridruži se
Sumo robot - ROBOTEX 2018
Zakljucen

Tekmovanje v robotiki 2018

Pridruži se
Biotehnološki krožek 2018/2019
Zakljucen

Uporaba enoceličnih zelenih alg pri ugotavljanju citotoksičnosti različnih snovi. Bioremediacija pri razlitijih olja. Bioindikatorski organizmi in presoja učinkov čistil, kozmetike, umetnih gnojil… Medicinska biotehnologija - Določanje vsebnosti antigenov/protiteles s pomočjo preproste meto

Pridruži se
Življenje čebel in monitoring čebelje družine na Gimnaziji Moste
Zakljucen

Spoznavanje čebelarstva, življenja čebel in izdelava naprave za nadzor stanja čebeljega panja in družine.

Pridruži se
Poletna matematično - fizikalna šola (2019)
Zakljucen

Poletna šola FMF (Fakulteta za matematiko in fiziko) Poletna šola poteka v terminu: 19. – 23.8.2019. Poletna šola pripravlja zanimive teme iz matematike in fizike ter jih med seboj povezuje (geometrijo Minkowskega in teorijo relativnosti relativnost, neobičajne vektorje in zvok, "valovno" kv

Pridruži se
Gledališka dejavnost na Gimnaziji Poljane (2017/18)
Zakljucen

Tradicionalna gledališka aktivnost za nadarjene dijake Gimnazije Poljane, ki željo nadgraditi svoje kompetence.

Pridruži se
Astronomija 2019/2020 (SŠ Veno Pilon)
Aktiven

Astronomska srečanja in poletni astronomski tabor. Izvajanje v sodelovanju z zunanjimi mentorji iz DMFA in Univerze v Novi Gorici. Vsebine: zvezde, Luna, sonce, Zemlja, planeti, nezvezdni objekti, detektiranje kozmičnih delcev.

Pridruži se
IJS - Določanje gostote materialov
Zakljucen

V raziskovalni nalogi bomo uporabili različne tehnike določevanja gostote (geometrijska metoda, določanje gostote po Arhimedovem načelu) in jih med seboj primerjali. Poskusili bomo tudi z oceno na osnovi lastnih občutkov.

Pridruži se
Tehnični projekt na Škofijski gimnaziji - POV prikazovalnik slike
Aktiven

Tehnični projekt na Škofijski gimnaziji

Pridruži se
IJS - Določanje sentimenta besedila na podlagi čustvenčkov
Zakljucen

V nalogi bo dijak sprogramiral klasifikator, ki bo preštel čustvenčke v danem besedilu in iz njih določil, ali je besedilo pozitivno ali negativno čustveno obarvano. Program bo dokumentiral in objavil na spletni tržnici Algorithmia (https://algorithmia.com/).

Pridruži se
IJS - Fosfatne vodotesne prevleke za zaščito fluorescenčnih nanodelcev – reakcijska kinetika tvorbe YPO4
Zakljucen

Dijak/inja bo organoleptično in gravimetrično spremljal/a nastanek oborine iz različno koncentriranih raztopin z različnimi pH vrednostmi ter opredelil časovni potek nastanka YPO4.

Pridruži se
IJS - Hidrofilnost/hidrofobnost površin
Zakljucen

Pripravili bodo superhidrofobno površino po zgledu lotusovega lista (https://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_effect).

Pridruži se
IJS - Izdelava podatkovne baze o izpostavljenosti prebivalcev Slovenije kadmiju (Cd)
Zakljucen

Cilj naloge je izdelati in interpretirati podatkovno bazo o stanju okolja na primeru, ki bo podrobneje definiran v dogovoru in glede na interese dijaka.

Pridruži se
IJS - Kaj nam pove zven materialov?
Zakljucen

Z dijaki bomo v raziskovalni nalogi spoznavali mehanske lastnosti različnih materialov. Pojasnili bomo, zakaj krožnika ne moreš zlomiti, ko pade na tla, se pa razleti. Spoznali bomo tehniko impulznega vzbujanja, s katero lahko določimo elastične lastnosti materiala.

Pridruži se
IJS - Kako izdelamo trajni magnet?
Zakljucen

V raziskovalni nalogi bodo dijaki spoznali, kako so izdelani trajni magneti, ki jih najdemo v prenosnih telefonih, prenosnih računalnikih, avtomobilih ali v vetrnih turbinah. Vlaki, ki vozijo 500 km/h, razvijejo to hitrost zaradi super močnih trajnih magnetov.

Pridruži se
IJS - Meritev hitrosti vozil na nujni vožnji z Dopplerjevim pojavom
Zakljucen

Odsek: F2 - Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij Naslov: Meritev hitrosti vozil na nujni vožnji z Dopplerjevim pojavom Opis: Frekvenca sirene, s katero reševalno vozilo opozarja nase, je odvisna od tega, ali se nam vozilo približuje ali se oddaljuje od nas. To lahko uporabimo za merjenje

Pridruži se
IJS - Meritev koeficienta upora osebnega vozila s spremljanjem časovne odvisnosti hitrosti
Zakljucen

Odsek: F2 - Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij Naslov: Meritev koeficienta upora osebnega vozila s spremljanjem časovne odvisnosti hitrosti Opis: Potek upočasnjevanja vozila določajo sile, ki delujejo nanj, te pa so odvisne od oblike avtomobila skozi koeficient upora, njegov najpomembne

Pridruži se
IJS - Nosljive tehnologije
Zakljucen

V okviru te naloge bi dijaki s pomočjo detektorja UV svetlobe izdelali napravico, ki bi uporabnika s piskanjem opozorila, kdaj je UV indeks tako narasel, da se je treba zaščititi pred soncem. Napravico bi »vgradili« v klobuk ali na kakšen drug kos oblačila (lahko tudi na torbo).

Pridruži se
IJS - Razvoj magnetnih nanodelcev za dostavo zdravilnih učinkovin
Zakljucen

V okviru raziskovalnega projekta se bo dijak seznanil z inovativnimi pristopi nanotehnologije, ki omogočajo pripravo naprednih dostavnih sistemov za ciljano dostavo zdravilnih učinkovin.

Pridruži se
IJS - Razvoj površin žilnih opornic
Zakljucen

Odsek: F4 - Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko Naslov: Razvoj površin žilnih opornic Opis: Namen dela bo raziskati vplive obdelave površine žilne opornice s plazemsko tehnologijo in preveriti njihove biokompatibilne lastnosti ter lastnosti površine.

Pridruži se
IJS - Sintetiziraj svoj dragulj
Zakljucen

V raziskovalni nalogi se bomo osredotočili na pripravo rubinov in safirjev. Ta dva dragulja sta primarno sestavljena iz aluminijevega oksida (Al2O3) in majhne količine različnih ionov, kot so kromovi, vanadijevi, titanovi, železovi itd..

Pridruži se
Krožek Raspberry Pi na Gimnaziji Brežice
Zakljucen

Krožek programiranja z Raspberry Pi na Gimnaziji Brežice.

Pridruži se
FRI - Klasične šifre
Aktiven

Raziskovalna naloga, kjer se bodo dijaki spoznali z eno od šifer in sestavili program za njeno sestavljanje oz. razbijanje z računalnikom. Pripomoček bomo vgradili v Kriptogram, kriptoportal za popularizacijo kriptografije in bo tako dostopen vsem.

Pridruži se
FRI - Varnost gesel (raziskovalna naloga)
Aktiven

Raziskovanje stopnje varnosti gesel. Delo bo potekalo v jeziku Python in JavaScript. Osnove področja vam bomo predstavili in vas uvedli v delo sodelavci Laboratorija za kriptografijo in računalniško varnost, Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Pridruži se
Napredno programiranje
Aktiven

Krožek je namenjen nadarjenim dijakom, ki želijo poglobiti svoje znanje programiranja. Na krožku dijaki razvijejo svoje znanje programiranja: v nižji skupini se učijo osnov programiranja v programeskem jeziku Python, v višji skupini pa pridobljeno znanje nadgradijo s samostojnimi projekti, dru

Pridruži se
Kulturni maraton na Gimnaziji Jurija Vege Idrija (2017/18)
Zakljucen

Kulturni maraton ponuja priložnost za dijake, da z udeležbo na raznoraznih delavnicah razvijajo veščine in spoznavajo vsebine, ki presegajo tematiko in izzive, ki jih ponujajo učni načrti. Dijaki samostojno, glede na svoj interes izbirajo med ponujenimi delavnicami, upoštevajoč svoje talent

Pridruži se
3D modeliranje, priprava na CSWA program
Zakljucen

Tečaj programskega paketa SolidWorks v okviru katerega bodo dijaki spoznali osnove orodja, se učili 2D skiciranja, 3D modeliranja in znanja potrebnega za nadaljnjo obdelavo 3D objektov.

Pridruži se
IJS - Uporaba senzorjev pri kemijskih poskusih
Zakljucen

Dijaki bi s pomočjo mikrokrmilnika Arduino izdelali senzorsko napravo za merjenje temperature tekočin in potem zasnovali kemijski poskus z endotermno ter poskus z eksotermno reakcijo. Pri poskusu z endotermno reakcijo bodo dijaki v čašo z vodo najprej stresli nekaj žlic sode bikarbone.

Pridruži se
KI - Čiščenje odpadnih voda s sodobnimi kemijskimi procesi
Zakljucen

V pitnih, površinskih in odpadnih vodah so prisotna številna organska onesnažila (med drugim tudi farmacevtske učinkovine in hormonski motilci), ki so v že zelo nizkih koncentracijah škodljiva za vodne organizme kot tudi za ljudi.

Pridruži se
KI - Razvoj zdravil kot računalniška igra
Zakljucen

Poigrali se bomo z idejo, da je razvoj zdravil lahko zabaven in ravno zato bolj učinkovit. Cilj raziskovalne naloge bo ustvariti računalniški program - igro, ki bo igralcem omogočala interakcijo s tridimenzionalnimi strukturami proteinov in drugih molekul z namenom optimizacije njihovih lastnost

Pridruži se
Mars Rover 2018/2019
Zakljucen

Izdelava robota po vzoru Curiosity roverja, ki raziskuje površje planeta Mars.

Pridruži se
Evropski parlament in Svet Evrope v Strasbourg
Aktiven

V januarju 2020 v okviru projekta SKOZ organiziramo strokovno ekskurzijo v Strasbourg, kjer bomo obiskali Evropski parlament in Svet Evrope, sprejela pa nas bosta tudi tam delujoča dr. Milan Brglez, evropski poslanec, in g. Andrej Slapničar, veleposlanik Republike Slovenije pri Svetu Evrope.

Pridruži se
Dewesoftova poletna šola
Zakljucen

Poletna programerska šola podjetja Dewesoft iz Trbovelj

Pridruži se
Biološki popoldnevi 2019/2020
Aktiven

Biološki popoldnevi so namenjeni nadarjenim dijakom, ki jih zanima področje biologije. Izvajamo dodatne dejavnosti, v katerih dijaki spoznavajo različna biološka področja od sistematike, ekologije, biotehnologije in podobno. Dejavnost vključuje ekskurzijo na Primorsko in ogled živalskega vrta

Pridruži se
Kulturni maraton (2019/2020)
Aktiven

Kulturni maraton ponuja priložnost za dijake, da z udeležbo na raznoraznih delavnicah razvijajo veščine in spoznavajo vsebine, ki presegajo tematiko in izzive, ki jih ponujajo učni načrti. Dijaki samostojno, glede na svoj interes izbirajo med ponujenimi delavnicami, upoštevajoč svoje talent

Pridruži se
Tabor ustvarjalnosti 2020
Aktiven

Tabor je namenjen dijakom, ki jih zanimajo področja: ustvarjalno pisanje kratkih zgodb v angleškem jeziku; enostavni fizikalni eksperimenti na teme plovnost in stabilnost ladij; razlaga tona in zvena na primeru glasbil s strunami; opazovanje delfinov v Piranskem zalivu; kaj naravoslovno radovednem

Pridruži se
Tabor ustvarjalnosti
Zakljucen

Ustvarjalno pisanje v angleškem jeziku; delavnica v francoskem jeziku na temo HRANA; raziskovanje fizikalnih parametrov v Piranskem zalivu (običajne/normalne vrednosti; odstopanja; vzroki in posledice; možni ukrepi…) in delavnica Delfini kot indikatorji razmer v življenjskem okolju/ primer pop

Pridruži se
FERI - Zvijanje proteinov
Aktiven

V okviru te naloge izdelajte program, ki bo uporabil poenostavljen model HP in poskušal poiskati čim boljšo postavitev aminokislin v 3D prostoru za podano zaporedje aminokislin. Zaporedje aminokislin je sestavljena iz črk.

Pridruži se
Fizikalni sefi, ŠC Škofja Loka
Zakljucen

Povezovanje pouka fizike z delom v delavnici. Spoznavanje novih fizikalnih konceptov in uporaba le-teh za samostojno izdelavo pravega fizikalnega sefa.

Pridruži se
IJS - 3-D tiskanje
Zakljucen

V sklopu raziskovalne naloge se bodo dijaki spoznali z uporabo različnih materialov in različnih parametrov tiskanja, kot tudi z načrtovanjem in praktično izvedbo 3D tiska na predlaganem 3D modelu.

Pridruži se
Krožek fizičnega programiranje na SŠ Ajdovščina
Zakljucen

Delavnica fizičnega programiranja na Srednji šoli Ajdovščina.

Pridruži se
FRI _ Srednji napadalec v kriptografiji
Aktiven

Raziskovalna naloga kjer bo dijak sestavil igro, v kateri na različne načine pride do "napada" opisanega v dolgem opisu projekta :). Vgradili jo bomo v Kriptogram, kriptoportal za popularizacijo kriptografije.

Pridruži se
Dramski festival na Gimnaziji Jesenice (2019/2020)
Aktiven

Dramski festival na Gimnaziji Jesenice, katerega namen je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji.

Pridruži se
Podvodni jadralec 2018/2019
Zakljucen

Šolski projekt dijakov Gimnazije Vič, pod mentorstvom zavoda 404. Izdelava podvodnega jadralca za raziskovanje globin do 300 m.

Pridruži se
ŠILA 2018/2019
Zakljucen

ŠILA je tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, ki že od leta 1997 spodbuja kulturno rekreacijo mladih. V okviru projekta mlade seznanjamo z osnovami odrske umetnosti – nudimo številne delavnice ter izobraževanja z domačimi in tujimi mentorji, obenem pa možnost, da pr

Pridruži se
OSTANKI PREDELAVE RASTLIN ZA NOVA FUNKCIONALNA ŽIVILA
Aktiven

Stranski tokovi v rastlinski pridelavi in predelavi se navadno uporabljanju za krmo živali, ali pa se jih vrne na površine, kjer so nastali in uporabi kot biološko gnojilo. Številni od teh rastlinskih delov so na ta način relativno slabo izkoriščeni, saj vsebujejo številne biološko aktivne

Pridruži se
IJS - Ali naši pripomočki za čiščenje zob vsebujejo koloidno srebro?
Zakljucen

Dijaki se bodo spoznali s kolorimetrično metodo, ki temelji na spremembi barve enega izmed reaktantov. Metoda omogoča prepoznavanje prisotnosti koloidnega srebra že v zelo v majhnih koncentracijah. Kot vzorce bomo uporabili pripomočke za čiščenje zob (ustna vodica, zobna pasta) z vsebnostjo s

Pridruži se
Krožek fizičnega programiranja na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Zakljucen

Delavnice fizičnega programiranja na Gimnaziji Ilirska Bistrica.

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Poljane - Smart living
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Poljane

Pridruži se
First global challenge 2018
Zakljucen

FIRST Global je organizator vsakoletnega dogodka, ki pri skoraj dveh milijardah mladih vzbuja strast do znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). Gre za pravo mednarodno dobrodelno Olimpijado iz robotike: reprezentančna ekipa zastopa svojo državo z namenom mreženja, povezovan

Pridruži se
Programiranje v višji prestavi, FRI 2018
Zakljucen

Naloge na tekmovanjih iz programiranja se da dostikrat rešiti z osnovnim poznavanjem katerega od programskih jezikov in dovolj zdrave pameti. Na višjem nivoju pa postane vnaprejšnje poznavanje raznovrstnih trikov, podatkovnih struktur in algoritmov vse bolj nujno. Skupaj bomo reševali probleme i

Pridruži se
Inovacijski kamp Zavoda Sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije
Zakljucen

Dijakom želimo približati veščine podjetništva, predvsem pa razvijati sposobnost dela v skupini. Naučimo jih tudi, kako idejo predstaviti. Kamp poteka v angleščini in je zato dobra vaja za komuniciranje v angleščini.

Pridruži se
Krožek fizičnega programiranja na 1. gimnaziji v Celju
Zakljucen

Krožek spodbuja uporabo računalnika Raspberry Pi, kot sredstva upravljanja različnih elektronskih vezij. Z njim merimo različne količine, npr. temperaturo, tlak, upravljamo servo motorje, uporabljamo dvo ali štiri vrstične prikazovalnike za prikaze različnih količin …

Pridruži se
Električna rolka
Zakljucen

Projekt izdelave električne rolke z daljinskim upravljanjem.

Pridruži se
Krožek programiranja v Pythonu (Gimnazija Ledina)
Zakljucen

Programerski krožek na Gimnaziji Ledina.

Pridruži se
VPLIV DODATKA KVASOVK IN HRANILNIH SNOVI NA POTEK ALKOHOLNE FERMENTACIJE IN SENZORIČNO KAKOVOST JABOLČNEGA VINA
Aktiven

Jabolčno vino oz. jabolčnik, poznan tudi kot cider, je prevret jabolčni sok. Omenjena osvežilna alkoholna pijača s približno 5−8 vol.% alkohola se prideluje na podoben način kot vino iz grozdja. Z namenom zagotovitve dokončanja alkoholne fermentacije in v izogib nezaželenemu senzoričnemu

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Ledina - IOT naprave
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Ledina

Pridruži se
FRI - Umetna inteligenca in vejice
Aktiven

Delo bo potekalo v jeziku python in s knjižnico Keras. Osnove področja vam bomo predstavili in vas uvedli v delo sodelavci Laboratorija za kognitivno modeliranje Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V laboratoriju so voljo GPU strežniki za učenje globokih nevronskih

Pridruži se
Poletna šola 2018: Urbani gozd – merimo, gradimo in ozelenimo
Zakljucen

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo organizira poletno šolo z naslovom: URBANI GOZD – MERIMO, GRADIMO IN OZELENIMO, ki bo potekala od 2. do 6. julija 2018.

Pridruži se
3D tisk na Gimaziji Moste (2018/19)
Zakljucen

Spoznati udeležence z 3D tiskalnikom, njegovim osnovnim delovanjem; udeleženci naredijo preprost 3D model in ga natisnejo. Delavnice 3d tiskanja poteka v multimedijski učilnici 37 na Gimnaziji Moste.

Pridruži se
Računalniški krožek
Zakljucen

Računalniški krožek.

Pridruži se
Tehnični projekt na Vegovi
Aktiven

Tehnični projekt na Vegovi

Pridruži se
Biološki popoldnevi
Zakljucen

Biološki popoldnevi so namenjeni nadarjenim dijakom, ki jih zanima področje biologije. Izvajamo dodatne dejavnosti, v katerih dijaki spoznavajo različna biološka področja od sistematike, ekologije, biotehnologije in podobno. V letošnjih bioloških popoldnevih bomo sodelovali z Živalskim vrtom

Pridruži se
Krožek programiranja v Javi na 1. gimnaziji v Celju
Zakljucen

Krožek programiranja v programskem jeziku Java na 1. gimnaziji v Celju.

Pridruži se
»NoVIČke« avdiovizualni ustvarjalni program 2018/2019
Zakljucen

Cilj programa je spoznavanje filmske in televizijske obrti. Dijaki dobijo priložnost, da s svojimi sovrstniki sodelujejo pri izdelavi šolske televizijske oddaje. Program letno napravi dve šolski televizijski oddaji, ki pokrivata dogajanje na šoli.

Pridruži se
Oder na stežaj Gimnazija Škofja Loka (2018/19)
Zakljucen

Gledališka skupina Oder na stežaj drugo leto zapored kot dejavnost za nadarjene dijake deluje pod mentorskim vodstvom Tatjane Žagar (pred tem pa je gledališko skupino vodila Agata Pavlovec). Gledališka skupina izhaja iz impro gledališča, saj so improvizatorji hkrati igralci.

Pridruži se
NAPOJ 2020 - krožek programiranja - Gimnazija Šentvid
Aktiven

Krožek programiranja na Gimnaziji Šentvid.

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Kranj
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Kranj.

Pridruži se
Pametno ogledalo (SŠTSŠ)
Zakljucen

Dijak se nauči programiranja mikrokontrolerja (Rasberry Pi) v programskem jeziku C, načrtovanje in izdelovanje elektronskega vezja, razvija algoritmično mišljenje, uporaba programske knjižnice, zna analizirati delovanje elektronskih vezij, izdelava tehnične dokumentacije…

Pridruži se
POLIAMINI – MOLEKULE, KI PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJE
Aktiven

V zadnjem času vse več raziskav kaže na dejstvo, da so poliamini povezani s procesom staranja. Ugotovili so, da se s starostjo sposobnost endogene biosinteze poliaminov zmanjša in da povečan prehranski vnos poliaminov, predvsem spermidina, rezultira v daljši življenjski dobi. Posledično obst

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Vič - Smart living
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Vič

Pridruži se
NAPOJ 2020 - fizično programiranje - I. Gimnazije Celje
Aktiven

Krožek spodbuja uporabo računalnika Raspberry Pi, kot sredstva upravljanja različnih elektronskih vezij. Z njim merimo različne količine, npr. temperaturo, tlak, upravljamo servo motorje, uporabljamo dvo ali štiri vrstične prikazovalnike za prikaze različnih količin …

Pridruži se
NAPOJ 2017
Zakljucen

NAPOJ 2017, šolsko leto 2017/2018

Pridruži se
FAMNIT - Kroglice, zaporniki in konsenz
Aktiven

Predstavljajmo si, da je več divizij bizantinske vojske obkolilo sovražno mesto in vsako divizijo vodi svoj general. Slednji lahko med seboj komunicirajo le preko kurirja. Sprva si sovražnika dobro ogledajo, nato pa morajo narediti skupen načrt za napad.

Pridruži se
V iskanju osebnega poslanstva, Gimnazija Želimlje
Zakljucen

V projekt so povabljeni vsi, ki si želijo poglobiti in nadgraditi svojo karierno orientacijo z iskanjem osebnega poslanstva v življenju, ki je za uspešnost še bolj pomembna kot sama izbira poklica. Dijaki v okviru projekta prepoznavajo svoje odličnosti in nadarjenosti na različnih področjih.

Pridruži se
V iskanju osebnega poslanstva 2019/2020
Aktiven

V projekt so povabljeni vsi dijaki 4. letnikov, ki si želijo poglobiti in nadgraditi svojo karierno orientacijo z iskanjem osebnega poslanstva v življenju, ki je za uspešnost še bolj pomembna kot sama izbira poklica. Dijaki v okviru projekta prepoznavajo svoje odličnosti in nadarjenosti na razl

Pridruži se
KI - Računalniške simulacije kemijske reaktivnosti
Zakljucen

Računska kemija je posebno orodje, ki omogoča napoved lastnosti kemijskih sistemov, ne da bi jih pripravili in proučili v laboratoriju, temveč jih obravnavamo z metodami molekulskega modeliranja, ki jih izvajamo na računalniku.

Pridruži se
Inovacije in posel
Zakljucen

Projekt Inovacije in posel (IP) bo dijake usposobil za celovito izpeljavo inovativnega projekta v poslovni praksi. Sodelujoči dijaki bodo spoznali celotno pot, ki jo tehnološko napreden produkt ali storitev opravi od ideje, snovanja prvega prototipa, zgodnjega testiranja trga, vzpostavitev prve pr

Pridruži se
Osnove programiranja v pythonu, FRI 2018
Zakljucen

Računalniške programe - navodila, ki računalniku povedo, kaj naj počne - pišemo v jezikih, ki so za razliko od človeških zelo omejeni, a povsem natančni in nedvoumni. Spoznali bomo osnove jezika po imenu python in računalnik z njegovo pomočjo pripravili do tega, da nas bo vljudno pozdravil

Pridruži se
Raziskovanje kraških pojavov in voda na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana (2017/18)
Zakljucen

Dijaki Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana bodo v letu 2018 v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame izvedli raziskovalno dejavnost.

Pridruži se
IJS - Izdelava detektorja za kozmicne delce
Zakljucen

Odsek: F9 - Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev Naslov: Izdelava detektorja za kozmične delce Opis: S pomočjo navodil na http://cosmicpi.org bi izdelali detektor kozmičnih delcev, ga priklopili na internet in se vključili v sistem največjega detektorja kozmičnih delcev na svetu.

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Moste - IOT naprave
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Moste

Pridruži se
Podvodni jadralec - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Dijaški projekt zajema izdelavo podvodnega plovila za zajem okolskih parametrov vode (temperatura, slanost, tlak,...). Jadralec s pomočjo sistema za spreminjanje relativne gostote potaplja in dviguje do globine 250 m. Ko pripluje na površje, podatke prek radijskega sistema posreduje v bazo podatk

Pridruži se
Stroj za ekstruzijo plastike - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Dijaki bodo v okviru naloge pregledali obstoječe stroje za ekstruzijo plastike. Naprava zmlete plastične delce prek vrtečega polža in grelcev segreje in pretopi v homogeno maso, ki jo je prek matrice ekstrudiramo v poljubno obliko. Dijaki bodo tekom projekta izdelali manjši model ekstruderja,

Pridruži se
Sumo robot - zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

V okviru mednarodnih robotskih tekmovanj bodo dijaki v šolskem letu izdelali avtonomnega robota, ki bo znotraj izbranega območja (ringa) prepoznal nasprotnika in ga poskusil izriniti. Pri delu jim bodo pomagali predvsem mentorji iz Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko, ter

Pridruži se
Astronomija na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina (2017/18)
Zakljucen

Astronomska srečanja in tabor na Srednji Šoli Veno Pilon Ajdovščina. Čez leto se bodo odvila tri skupna srečanja. Prvo bo dvodnevno, na njem bodo udeleženci spoznali teoretične in praktične osnove za naloge s katerimi se bodo nato ukvarjali sami v domačem kraju, mentorji pa jim bomo nudil

Pridruži se
KI - Novi materiali za hlajenje s sončno energijo
Zakljucen

Boj proti podnebnim spremembam in zmanjšanje CO2 emisij se bosta morala zanašati na trajnostno proizvodnjo energije in tehnologije, ki porabljajo malo energije. Tehnologija toplotne črpalke in toplotno gnani adsorpcijski hladilniki z adsorpcijo plina je del slednjega pristopa, ki znižuje porabo

Pridruži se
Idejni dan - Garaža 2020
Zakljucen

Ne bodi le sledilec. Bodi vplivnež! Kaj če…lahko vplivaš, da bo svet lahko bolj tak, kot ti želiš? To je mogoče! Bodi del velikega premika in pridi na: Idejni dan za Festival mobilnosti Garaža 2020 Petek, 6. december od 8:18 do 18:18, AMZS v Ljubljani

Pridruži se
Pametno skladišče (SŠTSŠ)
Zakljucen

Dijak se nauči programiranja industrijskih krmilnikov (TIA portal), načrtovanje in izdelovanje elektronskega vezja, prepoznavanje kode, razvija algoritmično mišljenje, uporaba senzorjev, zna analizirati delovanje elektronskih vezij, izdelava tehnične dokumentacije…

Pridruži se
Električno kolo
Aktiven

Sodelovanje s podjetjem Siemens d.o.o. pri sestavljanju električnega kolesa in izdelava baterije iz rabljenih baterijskih celic.

Pridruži se
Mediji – medijski krožek na Gimnaziji Škofja Loka (2017/18)
Zakljucen

Medijski krožek na Gimnaziji Škofja Loka je obšolska dejavnost, ki je namenjena dijakom, ki izkazujejo velik interes za udejstvovanje na medijskem in umetniškem področju.

Pridruži se
Tehnični projekt na SŠTS Šiška - IOT naprave
Aktiven

Tehnični projekt na SŠTS Šiška

Pridruži se
Krožek fizičnega programiranja na SŠ Domžale
Zakljucen

Krožek fizičnega programiranja, elektrotehnike, matematike in fizike na SŠ Domžale.

Pridruži se
Raziskovanje kraških pojavov in voda na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana (2018/19)
Zakljucen

Dijaki Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana bodo v letu 2018 v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame izvedli raziskovalno dejavnost.

Pridruži se
Pametna hiša
Aktiven

Pametna oziroma inteligentna hiša je hiša prihodnosti. Gre za hišo, v kateri je nameščena pametna inštalacija. Namen nje pa je samodejno izvajanje opravil, s katerimi prihranimo električno energijo.

Pridruži se
Različni pristopi za lažje poklicno odločanje
Zakljucen

Nosiš v sebi željo po nadgradnji svojih znanj na področju psihologije in spoznavanja posameznikove osebnosti? Ali pa si en od tistih dijakov, ki želi sam sebe spoznati še z drugega zornega kota in ga zanima, kaj vse razkriva posameznikova pisava? Želiš sistematično prepoznati svoje močne os

Pridruži se
IRS 2019
Aktiven

The International Research School (IRS) is a unique international project, an opportunity for children ages 14-17 to do real science, work with modern lab equipment, visit scientific centers and make new friends from all the parts of our planet.

Pridruži se
Kreativni delovni procesi - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Namen projekta je vodenje dijakov skozi kreativni proces od ideje do izdelka: Delo poteka znotraj skupine, ki se najprej spozna s tehnologijo, ki je dijakom dostopna (stroji, programska oprema, pregled znanja), nato pa dijaki izberejo izdelek, ki ga želijo izdelati, naredijo časovni in vsebinski n

Pridruži se
Božični koncert na Gimnaziji Poljane (2018/19)
Zakljucen

Projekt BNK izvajamo že od leta 2001. Gre za koncert, na katerem sodelujejo tako dijaki kot profesorji naše šole. Na začetku smo ga izvajali v šolski dvorani s 120 sedeži. Leta 2010 smo se zaradi velikega zanimanja selili v Španske borce, kjer si je v dveh predstavah koncert ogledalo 800 gled

Pridruži se
RESONANČNI LES
Aktiven

Les za glasbene inštrumente, za godala, brenkala, dna klavirjev ter pihala, označujemo kot resonančni les. Iz takšnega lesa izdelani deli inštrumentov imajo v pogledu ojačenja zvoka ter širine zvočnega spektra visoke akustične učinke. V Sloveniji se ponašamo s kvalitetno resonančno smrek

Pridruži se
Krožek spletnega programiranja na GESŠ Trbovlje
Zakljucen

Na tečaju se bodo učenci naučili potrebnih znanj za izdelavo lastnih spletnih strani in aplikaciji. Spoznali se bodo s spletnimi tehnologijami ter jeziki HTML, CSS in JavaScript. Glavni poudarek tečaja bo na učenju programiranja z uporabo JavaScripta in razvijanju programerskih veščin. Učenc

Pridruži se
ZASNOVA NOVEGA ROČNEGA ORODJA ZA OBDELAVO MATERIALOV S PLAZMO
Aktiven

Hladne plazme se uporabljajo v številnih vsakodnevnih aplikacijah, kot so npr. fluorescentne luči. So optično privlačne in zanimive, kot je predstavljeno v naslednjem posnetku: youtube.com/watch?v=ItL5VOaF1Cw. Uporabne so tudi v industrijskih aplikacijah, kot je izboljšava lepljenja in površin

Pridruži se
Astronomija na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina (2018/19)
Zakljucen

Astronomska srečanja in tabor na Srednji Šoli Veno Pilon Ajdovščina. Čez leto se bodo odvila tri skupna srečanja. Prvo bo dvodnevno, na njem bodo udeleženci spoznali teoretične in praktične osnove za naloge s katerimi se bodo nato ukvarjali sami v domačem kraju, mentorji pa jim bomo nudil

Pridruži se
Laser tag 2018/2019
Zakljucen

Šolski projekt Gimnazije Poljane, katerega cilj je izdelati napravo za zaznavanje prisotnosti IR signala in jo vgraditi v zabavno igro - Laser Tag!

Pridruži se
FRI - vizualna kriptografija
Aktiven

Raziskovalna naloga. Dijak naj preuči, kako razdeliti barvno sliko na dva dela, da na vsakem od njiju ne bo prav nič razvidno, ko pa ju postavimo skupaj (tako da se prekrivata), pa prakticno vse. Pripomoček bomo vgradili v Kriptogram, kriptoportal za popularizacijo kriptografije

Pridruži se
Kulturni maraton na Gimnaziji Jurija Vege Idrija (2018/19)
Zakljucen

Kulturni maraton ponuja priložnost za dijake, da z udeležbo na raznoraznih delavnicah razvijajo veščine in spoznavajo vsebine, ki presegajo tematiko in izzive, ki jih ponujajo učni načrti. Dijaki samostojno, glede na svoj interes izbirajo med ponujenimi delavnicami, upoštevajoč svoje talent

Pridruži se
Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2018/19)
Zakljucen

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki, ki imajo veselje do naravoslovja, eksperimentiranja, so pri tem ustvarjalni in bi svoj inovativni poskus z veseljem izvedli in predstavili.

Pridruži se
Priprava na računalniško olimpijado
Zakljucen

Priprave na računalniške olimpijade CEOI, BOI in IOI, pod mentorstvom raziskovalcev iz IJS in bivših uspešnih tekmovalcev.

Pridruži se
Simulacija zaščite intelektualne lastnine
Zakljucen

Zaščita intelektualne lastnine je pomembno področje za vse raziskovalce, inovatorje, podjetnike in ustvarjalce na najrazličnejših področjih. Dijaki področja intelektualne lastnine v času šolanja žal ne spoznajo, kljub temu, da sodelujejo na projektih, raziskovalnih nalogah in drugih aktivn

Pridruži se
Sestavljalnica iger - Poletna šola FRI 2019
Zakljucen

Igraš igre? Te zanima, kako narediti svojo? Na Poletni šoli FRI se bomo učili prav to. Spoznali se bomo z brezplačnim orodjem namenjenim tako izdelavi računalniških, kot tudi mobilnih iger.

Pridruži se
TEHNOLOGIJA PRIDELAVE IN PREHRANSKA VREDNOST MLADE LISTNATE ZELENJAVE GOJENE NA PLAVAJOČEM SISTEMU
Aktiven

Mlada listnata zelenjava predstavlja bogat vir pomembnih vitaminov (C in E), kakor tudi snovi z antioksidativnim delovanjem (polifenoli, različna barvila), zato je povpraševanje po tovrstni pridelavi zelo razširjeno. Mlado listnato zelenjavo sestavljajo različne rastlinske vrste zelenjave (solat

Pridruži se
FERI - Predstavitev 3D objektov z verižnimi kodami in osmiškimi drevesi
Aktiven

V okviru naloge se implementira predstavitev vokseliziranih 3D objektov z verižnimi kodami in osmiškimi drevesi ter izvede primerjava njihove prostorske in časovne učinkovitosti.

Pridruži se
Inteligentna kresnička
Zakljucen

Identifikacija varnih šolskih poti z napravo, ki omogoča povezljivost v brezžična omrežja (WiFi)

Pridruži se
Youth summit: Kaj pa jaz? Mladi nadarjeni in duševno zdravje
Aktiven

Youth summit (mladinsko srečanje) je pripravljeno v obliki tabora, ki bo potekal od 24. 10. do 27. 10. 2019, v Ajdovščini. Osrednja tema je duševno zdravje nadarjenih mladih.

Pridruži se
Vodniki GFP
Aktiven

Cilj: Usposobiti skupino mladih vodnikov po mestu in okolici, ki bi jih lahko uporabili za vodenje mladih obiskovalcev v okviru osnovnošolskih, srednješolskih in študentskih izmenjav, vsekakor pa tudi pri izmenjavi s pobratenim mestom La Ciotat.

Pridruži se
Delavnica modeliranje 3D Fusion 360
Aktiven

Dijaki se bodo na tečaju naučili osnove 3D modeliranja, ki so uporabne za 3D tisk, CNC obdelavo, grafike, renderje, video igre itd. Na tečaju bomo spoznali tudi, kako s pomočjo 3D tiskalnika naš digitalni produkt prenesemo v materialni svet. Dobili bodo znanje kako 3D modeliranje praktično upo

Pridruži se
Matematični tabor MaRS (2018)
Zakljucen

Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. Namenjen je dijakom, ki imajo veselje do raziskovanja in želijo preživeti teden dni v družbi sebi podobnih vrstnikov iz vse Slovenije. Več informacij na spletni strani: http://mars.dmfa.si/

Pridruži se
Vegovacraft
Aktiven

Vegovacraft je interesna dejavnost, namenjena v prvi vrsti dijakom in dijakinjam Vegove Ljubljana, ne glede na uspeh, identifikacijo nadarjenosti in ne glede izobraževalni program, ki ga obiskujejo na Vegovi Ljubljana.

Pridruži se
Simuliranje termodinamičnih pojavov na računalniškem skupku, Vegova
Aktiven

Raziskovalna naloga s področja fizike v sodelovanju z zunanjim mentorjem mag. Jaka Vodeb iz Instituta Jožef Stefan.

Pridruži se
Pevski zbor Gimnazije Škofja Loka
Aktiven

Mladinski mešani pevski zbor na Gimnaziji Škofja Loka, v katerem imajo možnost sodelovanja glasbeno nadarjeni dijaki. Podpora s strani zunanjih mentorjev.

Pridruži se
Programiranje v višji prestavi - Poletna šola FRI 2019
Zakljucen

Skupaj bomo reševali probleme in naloge s preteklih tekmovanj, se pogovorili o zanje koristni teoriji in si ogledali rešitve. Šola je tako še posebej namenjena dijakom, ki odhajajo na IOI (International Olympiad in Informatics) ali CEOI (Central European Olympiad in Informatics). Naučili se bom

Pridruži se
Kritična analiza filma in medijske študije
Aktiven

Poudarek na razumevanju filmske umetnosti. Ključni poudarek je na učenju gledanja filmov. Ključni tematski sklopi: - Kratek pregled zgodovine filma, - Slovenski film in njegov razvoj - Žanrski filmi - Svetovna kinematografija - Filmska teorija - Filmska kritika - Aspekti filmskega ustv

Pridruži se
Raziskovanje kraških pojavov in voda (2019/2020)
Aktiven

Raziskovalna dejavnost za nadarjene dijake v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame.

Pridruži se
Božični koncert zborov in orkestra
Aktiven

Orkester Gimnazije Kranj za nadarjene dijake in zunanjimi partnerji.

Pridruži se
!N Week
Aktiven

Dogodek !N WEEK bo potekal od 17. do 24. aprila. Več sledi!

Pridruži se
Dramski festival na Gimnaziji Jesenice (2018/19)
Zakljucen

Dramski festival na Gimnaziji Jesenice, katerega namen je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji.

Pridruži se
Zgodovinska okrogla miza
Aktiven

Zgodovinska okrogla miza je namenjena tistim dijakom, ki želijo poglobiti znanje s področja nacionalnega oblikovanja in nastajanja slovenske države.

Pridruži se
Kam z idejo?
Aktiven

Kam z idejo je teden popoldanskih delavnic za nadarjene dijake, ki pripravljajo in razvijajo svoje produkte ali storitve in bi se želeli usposobiti za korake, ki sledijo razvijanju koncepta, pripravi prototipa in finaliziranju ponudbe.

Pridruži se
Tehnologija v športnem treningu
Aktiven

Cilj projekta je postaviti sistem, s katerim bomo prek senzorja za merjenje sile (force meter) spremljali delovanje naših mišic (prek aplikacije na mobilnih telefonih). Projekt združuje naravoslovno-tehnična področja s športno znanostjo in športnih treningom.

Pridruži se
Šila 2019/2020
Aktiven

ŠILA je tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, ki že od leta 1997 spodbuja kulturno rekreacijo mladih. V okviru projekta mlade seznanjamo z osnovami odrske umetnosti – nudimo številne delavnice ter izobraževanja z domačimi in tujimi mentorji, obenem pa možnost, da pr

Pridruži se
Podjetniške vsebine za srednješolce
Zakljucen

Dijaki bodo v okviru projekta spoznavali različne podjetniške vsebine in se učili o osnovah podjetništva.

Pridruži se
IRS (2018)
Zakljucen

The International Research School (IRS) is a unique international project, an opportunity for children ages 14-17 to do real science, work with modern lab equipment, visit scientific centers, make new friends from all the parts of our planet. This is a project for everyone interested in the world ar

Pridruži se
MEPI 2018/2019, Gimnazija Kranj
Zakljucen

Mednarodni program za mlade (MEPI) omogoča dijakom napredovanje na štirih področjih: prostovoljstvo, šport, veščina in odprave. Program mlade spodbuja, da si zastavijo cilje, primerne njim samim.

Pridruži se
Astronomski krožek 2019/2020
Aktiven

Obravnava vsebin: - teorija nastanka in evolucije zvezd - teorija nastanka in evolucije planetov ter osončij, - delovanje astronomskih inštrumentov in fizikalni principi po katerih delujejo, - teorija gravitacije, - teorija elektromagnetnega polja, - termodinamika,

Pridruži se
Natečaj za najboljšo konstruktivistično pesem
Aktiven

Dijaki ustvarjajo konstruktivistično pesem, ki jo pošljejo na natečaj in se potegujejo za nagrado za najboljšo konstruktivistično pesem. Svojo ustvarjalnost, nadarjenost in inovativnost ob aktualnih tematikah izražajo preko konskov.

Pridruži se
Debatni tabor
Zakljucen

Debatni tabor je namenjen dodatnemu intezivnemu izobraževanju, druženju in mreženju najboljših, najbolj uspešnih in najbolj nadarjenih debaterjev iz srednjih šol v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Pridruži se
Piran za mlade
Aktiven

Dijaki bodo s pomočjo virov podrobno spoznavali turistično destinacijo »Piran in Portorož« ter poskušali z lastnimi idejami in izkušnjami pomagati pri oglaševanju na spletu za mladostnike iz nemško govorečih dežel. S pomočjo zunanjega partnerja in spletnih orodij se bodo lahko s svojimi

Pridruži se
Morje skozi okno akvarija
Aktiven

Dijaki spoznajo delovanje Akvarija Piran in Morske biološke postaje skozi predstavitve in praktično delo v 5 dneh. Ob delu skupaj z akvaristi in raziskovalci na MBP – NIB raziskujejo ekosistem severnega Jadranskega morja in spoznavajo delovanje organizacij, ki nad njim bedijo. Aktivnosti temelj

Pridruži se
Dramski festival na Gimnaziji Jesenice (2017/18)
Zakljucen

Dramski festival na Gimnaziji Jesenice, katerega namen je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji.

Pridruži se
Haiku 2017/2018
Zakljucen

Natečaj haiku 2017

Pridruži se
Krožek fizičnega programiranja - Arduino
Zakljucen

Krožek programiranja

Pridruži se
Gledališka dejavnost na Gimnaziji Ledina
Aktiven

Dve gledališki skupini: dramska skupina Carpe diem in francoska dramska skupina La Comédie pas française. Dramska skupina Carpe diem ima na šoli dolgoletno tradicijo. Vsako leto, že več kot dvajset let, dijaki pod vodstvom mentorice pripravijo gledališko predstavo v slovenščini.

Pridruži se
Astronomski krožek 2018/2019
Zakljucen

Obravnava vsebin: - zvezdne koordinate, - tipi teleskopov in astronomskih inštrumentov, - elektromagnetni spekter in zakaj potrebujemo različne tipe detektorjev za zaznavanje različni delov spektra, - osnove CCD detektorjev, - teorija nastanka in evolucije zvezd.

Pridruži se
Haiku 2018/2019
Zakljucen

Natečaj haiku 2018/2019

Pridruži se
NAPOJ 2020 - programiranje - Gimnazija Kranj
Aktiven

Krožek programiranja na Gimnaziji Kranj.

Pridruži se
Dirkalnik RPI - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Projekt nagovarja predvsem dijake, ki jih zanimajo programiranje v programskem jeziku Python, ki omogoča krmiljenje vhodno izhodne logike mikroračunalnika. Dijaki bodo v projektu napisali programsko kodo, jo preizkusili in v celoti izdelali ohišje vozila z vsemi pripadajočimi aktuatorji in senzo

Pridruži se
NAPOJ 2020 - programiranje - I. Gimnazije Celje
Aktiven

Krožek programiranja v programskem jeziku Java na 1. gimnaziji v Celju.

Pridruži se
Haiku 2019/2020
Aktiven

Haiku 2019/2020

Pridruži se
AYPT 2019
Zakljucen

Avstrijski turnirj mladih fizikov (AYPT) mednarodno tekmovanje iz reševanja 17 zahtevnih in odprtih eksperimentalnih fizikalnih problemov.

Pridruži se
Robotika 2018/2019 - Sumo robot
Zakljucen

Izdelava sumo robota!

Pridruži se
»NoVIČke« avdiovizualni ustvarjalni program 2019/2020
Aktiven

Cilj programa je spoznavanje filmske in televizijske obrti. Dijaki dobijo priložnost, da s svojimi sovrstniki sodelujejo pri izdelavi šolske televizijske oddaje. Program letno napravi dve šolski televizijski oddaji, ki pokrivata dogajanje na šoli.

Pridruži se
Matematični tabor MaRS (2019)
Aktiven

Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. Namenjen je dijakom, ki imajo veselje do raziskovanja in želijo preživeti teden dni v družbi sebi podobnih vrstnikov iz vse Slovenije.

Pridruži se
AYPT 2018
Zakljucen

Avstrijski turnirj mladih fizikov (AYPT) mednarodno tekmovanje iz reševanja 17 zahtevnih in odprtih eksperimentalnih fizikalnih problemov.

Pridruži se
Osnove programiranja v Pythonu - Poletna šola FRI 2019
Zakljucen

Računalniške programe --- navodila, ki računalniku povedo, kaj naj počne --- pišemo v jezikih, ki so za razliko od človeških zelo omejeni, a povsem natančni in nedvoumni. Spoznali bomo osnove jezika po imenu python in računalnik z njegovo pomočjo pripravili do tega, da nas bo vljudno pozdr

Pridruži se
zajem in obdelava slike - Zavod 404 (2017/18)
Zakljucen

Namen raziskovalne naloge je dijake seznaniti s sposobnostmi in omejitvami elektrotehničnih sistemov za zajem in obdelavo slike. Predvsem se bomo osredotočili na učenje računalniških algotirmov, ki omogočajo prepoznavanje vizualnih elementov in njihovo nadaljnjo obdelavo. Namen je izdelati alg

Pridruži se
Drzni si...
Aktiven

Prireditev Drzni si… ima na naši šoli že zelo dolgo tradicijo, ki se je začela na Gimnaziji Piran in nadaljevala tudi po združitvi zavodov v GEPŠ Piran. Z njo se dijaki preizkušajo v produkciji vrhunskih predstav na odru piranskega Gledališča Tartini. K sodelovanju so vabljeni vsi dijaki,

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Vič - Podvodni jadralec
Aktiven

Izdelava podvodnega jadralca

Pridruži se
SiYPT/AYPT 2020
Aktiven

Avstrijski turnirj mladih fizikov (AYPT) mednarodno tekmovanje iz reševanja 17 zahtevnih in odprtih eksperimentalnih fizikalnih problemov.

Pridruži se
Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2019/2020)
Aktiven

Tekmovanje iz kemijskih poskusov, ki je namenjeno vsem srednješolcem. Na tekmovanje se lahko prijavi dijak oz. skupina dijakov, ki posname kemijski eksperiment, ga naloži na Youtube ter priloži razlago eksperimenta.

Pridruži se
Robotika, programiranje, tehnologija in svet prihodnosti
Aktiven

Projekt bo nadarjene dijake spoznal z industrijo 4.0. Gre za aktualno digitalno-industrijsko revolucijo, ki spreminja svet neprimerno hitreje in bolj intenzivno, kot pretekle industrijske revolucije. Projekt bo razdeljen na tri dele.

Pridruži se
Hekaton !N Challenge Junior, Iskratel
Aktiven

Izziv !N CHALLENGE Junior je zaradi trenutnih razmer prestavljen. Točen termin izvedbe bo znan naknadno. Več info: https://www.iskratel.com/juniorchallenge

Pridruži se
Inovacije in posel 2019/2020
Aktiven

Projekt Inovacije in posel bo nadarjene dijake usposobil za celovito izpeljavo inovativnega projekta v poslovni praksi. Dijaki bodo spoznali celotno pot, ki jo tehnološko napreden produkt ali storitev opravi od ideje, snovanja prvega prototipa, zgodnjega testiranja trga, vzpostavitev prve prodajne

Pridruži se
Matematični tabor, MaRS 2020
Aktiven

Matematično raziskovalno srečanje (MaRS) je srednješolski raziskovalni tabor s področja matematike. Namenjen je dijakom, ki imajo veselje do raziskovanja in želijo preživeti teden dni v družbi sebi podobnih vrstnikov iz vse Slovenije. Osrednja dejavnost na taboru so projekti in matematične d

Pridruži se
Osnove strojnega vida in umetne inteligence
Aktiven

Osnove strojnega vida in umetne inteligence

Pridruži se
Tehnični projekt na Gimnaziji Bežigrad - Merilna postaja za raketni motor
Aktiven

Tehnični projekt na Gimnaziji Bežigrad

Pridruži se
Psihološke delavnice
Aktiven

Psihološke delavnice so namenjene nadarjenim dijakom, ki jih zanima področje psihologije. Izvajamo dodatne dejavnosti, v katerih se dijaki seznanijo z aktualnimi temami in področji psihologije, ki jih znotraj rednega pouka ne predelamo -predvsem področje duševnega zdravja, nevroznanost, poudare

Pridruži se
Naš svet v naše roke
Aktiven

Projekt »Naš svet v naše roke!« je celostno zasnovana celoletna aktivnost, katere namen je aktivirati sposobne in nadarjene dijake, okrepiti njihovo delovanje v dijaškem domu, z njihovo pomočjo aktivirati tudi ostale dijake in pripraviti tri dogodke, ki bodo obogatili posamezne dijake in tudi

Pridruži se
Latinščina nekoč in danes
Aktiven

Dejavnost za nadarjene dijake, ki želijo pouk latinščine in znanje zgodovine nadgraditi s temami, ki niso v učnem načrtu, ter s strokovnim ogledom muzejskih artefaktov, ki dodatno ilustrirajo in podkrepijo šolsko snov. Delni projekt Latinščina danes je še posebej namenjen jezikovno nadarjen

Pridruži se
Karierna orientacija za mlade
Aktiven

Preko projekta pri Zavodu Pospešek dobijo priložnost, da spoznajo delovna mesta in ljudi z veliko različnih področij, kar jim da dragoceno širino in lažjo odločitev, kaj njih zares zanima in kaj bi radi v življenju počeli ter tudi, za kateri študij se odločiti.

Pridruži se
Priprava na računalniško olimpijado 2020
Aktiven

Priprave na računalniške olimpijade.

Pridruži se
Gledališka predstava ROMEO IN JULIJA
Aktiven

Aktivnost na področju umetnostnega ustvarjanja, s katero dajemo dijakom možnost, da izkoristijo svoje potenciale ter razvijejo svojo kreativnost.

Pridruži se
Sestavljalnica iger, FRI 2018
Zakljucen

Igraš igre? Te zanima, kako narediti svojo? Na Poletni šoli se bomo učili prav to. Spoznali se bomo z brezplačnim orodjem namenjenim tako izdelavi računalniških, kot tudi mobilnih iger. Spoznali bomo, kako lahko zelo hitro in na preprost način izdelamo svojo lastno igro. Seveda pa se dobre ig

Pridruži se
Poletna matematično - fizikalna šola (2018)
Zakljucen

Poletna matematično-fizikalna šola bo potekala 27. – 31.8.2018 od 9:00 do približno 18:00. Predviden je dopoldanski del, odmor za kosilo in druženje, popoldanski del ter eno večerno srečanje od 20:00 do 23:00 za astronomska opazovanja.

Pridruži se
Razvoj progresivnih spletnih aplikacij
Zakljucen

Spoznajte Angular2, JavaScript, TypeScript, HTML5 in osnove razvoja za oblak.

Pridruži se
First Global Challenge 2019
Zakljucen

FIRST Global je organizator vsakoletnega dogodka, ki pri skoraj dveh milijardah mladih vzbuja strast do znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). Gre za pravo mednarodno dobrodelno Olimpijado iz robotike: reprezentančna ekipa zastopa svojo državo z namenom mreženja, povezovan

Pridruži se
Dan Talentov 2019
Zakljucen

Projekt omogoča dijakom pridobiti informacije o potrebah na trgu dela, študiju, omogoča jim, da si postavijo vizijo, kako lahko že kot dijaki začnejo oblikovati svojo karierno pot in da opazijo priložnosti. Pri tem razvijajo različne kompetence, znanja in spretnosti: načrtovanja, digitalne

Pridruži se
NAPOJ 2020 - krožek programiranja - Gimnazija Ledina
Aktiven

Krožek programiranja na Gimnaziji Ledina.

Pridruži se