MREŽA ZUNANJIH PARTNERJEV

Vsaka aktivnost, ki se izvaja za nadarjene dijake v okviru projekta SKOZ, vključuje zunanje partnerje (podjetja, inštituti, raziskovalci, društva, zavodi,…), ki pomagajo dijakom razvijati predvidene kompetence, pridobivati nove izkušnje in jim nuditi kakovostno karierno orientacijo.

V projektu SKOZ beležimo vse subjekte podpornega okolja z namenom ustvarjanja mreže zunanjih partnerjev, ki so pripravljeni sodelovati na področju dela z nadarjenimi dijaki. Mreža zunanjih partnerjev omogoča šolam zahodne kohezijske regije, da v svoje aktivnosti za nadarjene dijake lažje vključijo tudi zunanje izvajalce. Mreža bo ostala dostopna šolam tudi po zaključku projekta SKOZ, saj želimo omogočiti delo z nadarjenimi dijaki in kakovostno podporo karierni orientaciji tudi po zaključku projekta.

Podjetja, inštituti, fakultete, zavodi, društva in druge organizacije, ki v okviru projekta SKOZ sodelujejo pri delu z nadarjenimi dijaki

RAZISKOVALNE INSTITUCIJE IN FAKULTETE

Institut Jožef Stefan
Kemijski inštitut

Univerza v Ljubljani:
- Fakulteta za matematiko in fiziko, FMF
- Fakulteta za računalništvo in informatiko, FRI
- Biotehniška fakulteta, BF
- Fakulteta kemijo in kemijsko tehnologijo, FKKT

FAMNIT - Univerza na Primorskem
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru (FERI) - Univerza v Mariboru

PODJETJA, ZASEBNI ZAVODI, ZDRUŽENJA, DRUŠTVA

Zavod 404
Dewesoft d.o.o., Katapult d.o.o.
Mediade d.o.o.
Telekom Slovenije, d.d.
Domel d.o.o.
DMFA Slovenije
JT Business Development Ltd.
Združenje manager
Zavod Pospešek
Zavod za in proti
RLS merilna tehnika d.o.o.
IskraTel d.o.o.
Iskra Sistemi
Petrol d.d.
AMZS
Siemens d.o.o.

POSAMEZNIKI

Jure Slak s.p.
Filip Koprivec s.p.
Tilen Tomazin s.p.
Kinestetik, Miha Miklavc s.p.
JUBO, Jure Boncelj s.p.
Sara Šoukal