MREŽA ZUNANJIH PARTNERJEV

Vsaka aktivnost, ki se izvaja za nadarjene dijake v okviru projekta SKOZ, vključuje zunanje partnerje (podjetja, inštituti, raziskovalci, društva, zavodi,…), ki pomagajo dijakom razvijati predvidene kompetence, pridobivati nove izkušnje in jim nuditi kakovostno karierno orientacijo.

V projektu SKOZ beležimo vse subjekte podpornega okolja z namenom ustvarjanja mreže zunanjih partnerjev, ki so pripravljeni sodelovati na področju dela z nadarjenimi dijaki. Mreža zunanjih partnerjev omogoča šolam zahodne kohezijske regije, da v svoje aktivnosti za nadarjene dijake lažje vključijo tudi zunanje izvajalce. Mreža bo ostala dostopna šolam tudi po zaključku projekta SKOZ, saj želimo omogočiti delo z nadarjenimi dijaki in kakovostno podporo karierni orientaciji tudi po zaključku projekta.

Podjetja, inštituti, fakultete, zavodi, društva in druge organizacije, ki v okviru projekta SKOZ sodelujejo pri delu z nadarjenimi dijaki

Institut Jožef Stefan
Kemijski inštitut

Domel d.o.o.

Dewesoft d.o.o.

RLS merilna tehnika d.o.o.
IskraTel d.o.o.
Iskra Sistemi
Petrol d.d.
AMZS
Zavod 404
Siemens d.o.o.

Mediade d.o.o.
Telekom Slovenije, d.d.

Univerza v Ljubljani:
- Fakulteta za matematiko in fiziko, FMF
- Fakulteta za računalništvo in informatiko, FRI
- Biotehniška fakulteta,
- Fakulteta kemijo in kemijsko tehnologijo,

FAMNIT - Univerza na Primorskem

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru (FERI) - Univerza v Mariboru

DMFA Slovenije

Združenje manager