ČAS IN KRAJ IZVAJANJA: april, maj. Gimnazija Moste in čebelnjak v Slapah

CILJI DEJAVNOSTI:

* spoznajo življenje čebelje družine spomladi (prehod v rojilno razpoloženje),

* izmerijo temperaturo, koncentracijo CO2 in vode v zraku pri polnem zaleganju matice podnevi in ponoči, ter če bo mogoče v času rojilnega razpoloženja)

(primerjave z jesenskim obdobjem ne bo)

* spoznajo osnove programiranja

* izdelajo merilni instrument (termometer oz. merilnik koncentracije CO2 oz H2O):

— načrtovanje vezja in kode

— izdelava ohišja

Opomba: Funkcionalnost merilnega instrumenta

* beleženje meritev na SD kartico v obliki točk (čas, vrednost meritve) (obdelava na PC)

* v prvi fazi (letos) bo imel vsak merilni instrument le en senzor (če bodo programiranja že vešči in bi bili pripravljeni delati tudi doma lahko v dogovoru izdelajo “multimeter”)

 

 

VSEBINE in NAČIN IZVAJANJA

– predavanje teoretičnih vsebin

– programska delavnica

– izdelava instrumenta

– testiranje instrumenta in izvedba meritev

– domače delo (analiza, poročilo in načrt vezave s kodo)

 

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: /

SEZNAM PRIPOMOČKOV  POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI:

OPOMBA: navedite celoten seznam potrebnih pripomočkov, posebej označite pripomočke, ki jih imate na šoli.

Na šoli imamo:

– PC s programsko opremo arduino in programjem za analizo podatkov 6x

– prenosnik s programsko opremo arduino 1x

– mikroprocesorji arduino 6x

– testne ploščice (proto board) 6x

-ostali električni elementi (upori, žičke, stikala, diode, dsplayi, 9V baterije)

– zaščitna čebelarska obleka (klobuk, rokavice)

 

 

Približna časovnica ob 4 urah tedensko:

* 1. srečanje 1. del (predavanje): Čebelja družina in njen spomladanski razvoj (biologija čebele, bivališče čebelje družine, razvoj družine, rojilno razpoloženje, zakej je čebela ogrožena, pomen za človeka) – 2 uri

* 1. srečanje 2. del (predavanje z delavnico): Kaj je mikrokontroler (na primeru Arduina), ogrodje programa, pisanje preprostih programov z izpisom na zaslon (uporaba zank), uporabo diod (timer, stikalo – 2 uri

* 2. srečanje 1. del (predavanje z delavnico): izpis na LCD, uporaba senzorjev – 1 ura

* 2. srečanje 2. del (delavnica): programiranje arduina s senzorjem na protoboardu – 2 uri

* 3. srečanje 1. del (predavanje z delavnico): modul z SD kartico in zapis meritev na SD kartico – 1 ura

* 3. srečanje 2. del (delavnica): dokončajo izdelavo instrumenta na protoboardu) – 2 uri

* 3. srečanje 3. del (delavnica): testiranje instrumenta – 1 ura

* 4. srečanje 1. del (delavnica): izdelava ohišja (vezana plošča + forex) – 1 ura

* 4. srečanje 2. del (praktično delo z zaščitno obleko): vgradnja senzorjev v panj – 2. uri

* 5. srečanje 1. del (praktično delo z zaščitno obleko): odstranitev senzorjev iz panja – 1. ura

* 5. srečanje 2. del (delavnica): obdelava meritev in analiza rezultatov – 1. ura

* 6. srečanje: Poročanje udeležencev – 2. uri

* Delo doma: pisanje in oddaja poročila

Prvi dve srečanje se izvedeta v istem tednu (2 dneva) – 1. teden v aprilu

Tretje srečanje se izvede v tretjem tednu aprila

Četrto srečanje se izvede v četrtem tednu aprila (2 dneva).

Peto in šesto srečanje se izvedeta v drugem tednu v maju