Na Šolskem centru Srečka Kosovela Sežana , Gimnazija in ekonomska šola smo  za sodelovanje v projektu SKOZ izbral dejavnost » Raziskovanje kraških pojavov in voda«, ki naj bi jo izpeljali v naslednjih mesecih v letu 2018 v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame.

S podobnimi dejavnostmi šola  že tri leta sodeluje v mednarodnem projektu EDUKARST  (Erasmus+) v povezavi s srednješolci Italije in Francije. Ob strokovni podpori Parka Škocjanske jame smo uspešno izpeljali številne aktivnosti projekta in zato dobili s strani sodelujočih srednjih šol  in Parka Škocjanske jame pobudo za nadaljnje sodelovanje.

Rezultati dosedanjega dela so objavljeni na eTwinningu, na videokonferencah sodelujočih šol, na plakatih in organizacija ter  udeležba na Mednarodni noči netopirjev 2016.

Z nadarjenimi dijaki bi v  predlaganem programu razvijali interdisciplinarni raziskovalni pristop (biološki, kemijski in fizikalni) spoznavanja kraških jam in voda.

V podporo karierne orientacije bi se dijaki spoznali z  metodami raziskovanja v naravoslovju in izdelavo raziskovalnega poročila.

VSEBINE DEJAVNOSTI:

 • Vpliv okolja in naravnih procesov na kraške pojave (biološki kemijski in  fizikalni vidik),
 • preučevanje flore in favne v jami in kraških vodah,
 • vpliv okolja na prilagoditve organizmov na življenje v jamah,
 • fizikalni parametri, ki vplivajo na življenje organizmov v jami ,
 • vpliv fizikalnih dejavnikov na oblikovanje okolja,
 • kemijska analiza voda.

NAČIN IZVAJANJA:

 • raziskovalno delo na terenu,
 • laboratorijsko delo,
 • obdelava  podatkov, pisanje poročila

CILJI / kompetence:

 • Višje oblike učenja z znanstveno raziskovalnim pristopom
 • Širitev in poglabljanje znanja
 • Razvijanje samostojnosti in odgovornosti do znanja
 • Razvijanje intelektualnih nadarjenosti
 • Interdisciplinarno povezovanje znanja

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ. LOKALNE SKUPNOSTI: