V orkestru Gimnazije Kranj sodelujejo najbolj nadarjeni dijaki s področja glasbe. Program božičnega koncerta je zelo zahteven in zahteva maksimalno angažiranost in nadarjenost dijaka. Poleg glasbenikov pri projektu sodeluje tudi tehnična in snemalna ekipa. Dijaki se seznanijo, kako deluje profesionalno produkcijsko okolje in težijo k rezultatu, ki ga oddajo na nacionalno televizijo, ki izdelek objavi v svojem prazničnem prime time programu. Potenciali, ki se dodatno razvijajo so: poklici snemalca, zvokovnega tehnika, montažerja, izdelovalca vizualnih efektov in organizatorja produkcije.

 

  • Ali je bil projekt s strani zunanjih sodelavcev/ocenjevalcev prepoznan kot primeren za delo z nadarjenimi? Če je odgovor DA, kdo in kako ga je ocenil.

Da, Akademija za glasbo v Ljubljani, predstojnik Katedre za jazz, dr. Jaka Puciher ga je oceni pozitivno. Medijski odziv je velik, tako v lokalnem kot v vseslovenskem časopisu, prav tako imamo veliko ogledov na Youtube kanalu.

 

  • Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

V orkestru sodelujejo profesionalni glasbeniki, ki so študenti Akademije za glasbo, hkrati pa nam nekateri profesorji Akademije za glasbo nudijo pomoč v glasbenih aranžmajih in strokovnih nasvetih.

 

  • Predstavljeni morajo biti dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

Vsako leto Veliki simfonični orkester Gimnazije Kranj pripravi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma božični koncert, ki ga predvaja v svojem prazničnem terminu nacionalna televizija in ima po meritvah izvrstno gledanost.

Orkester sodeluje z lokalnimi skupnostmi na dobrodelnih prireditvah s svojimi glasbenimi točkami.

Sodelovanje s Protokolom Republike Slovenije na državniških srečanjih najvišjega ranga.

 

  • Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

Dijaki drugih šol že sodelujejo v orkestru, tako kot inštrumentalisti kot pevci solisti. V projektu sodelujejo dijaki KGBL iz Ljubljane  in drugih lokalnih srednjih šol na Gorenjskem.

 

  • Katere kompetence, znanja in spretnosti v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

Občutek za glasbo, glasbeno se profesionalno orientirajo, poleg glasbenikov sodelujejo tudi člani filmske in snemalne ekipe, ki se kasneje angažirajo v profesionalnem televizijskem in radijskem okolju.

 

  • Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

Ker je projekt perspektiven in nima primere v slovenskem in evropskem prostoru. Mladim glasbenikom omogoča, da se izkažejo v visoko profesionalnem produkcijskem okolju, kjer lahko dodatno izkazujejo svoje potenciale in sposobnosti.