MEDIJSKI KROŽEK, Gimnazija Škofja Loka

CILJI DEJAVNOSTI: spoznavanje tehnik fotografiranja, snemanje, izbira motiva, oblikovanje scenarija, montaža

VSEBINE: udeleženci na tedenskih vajah osvojijo tehniko dobre fotografije in obdelave fotografij, preskusijo se v pripravi  scenarija in snemanju kratkih filmov in prispevkov

IZVAJALCI IZ ZUNANJIH INŠTITUCIJ OZ.LOKALNE SKUPNOSTI: režiser, RTV Slovenija, Občina Škofja Loka

SEZNAM PRIPOMOČKOV  POTREBNIH ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI:  fotoaparati, kamere, zvočniki, mikrofoni

 

Nadgradnja projekta za delo z nadarjenimi dijaki

Medijski krožek na Gimnaziji Škofja Loka je obšolska dejavnost, ki poteka 1x tedensko izven rednega pouka. V dejavnost so vključeni dijaki, ki so bili večinoma v šolskem prostoru že prepoznani kot nadarjeni dijaki in izkazujejo velik interes za udejstvovanje na medijskem in  umetniškem področju. Nadarjeni dijaki imajo ob vključenosti v projekt možnost, da znanja in kompetence s teh področij pridobijo in nadgradijo še dodatno poleg vsebin, ki jih imajo v rednem gimnazijskem programu. Tako dijaki pridobivajo dodatna znanja in spretnosti na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij kot npr. uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij, povezovanje različnih medijev, smiselno povezujejo idejne, slikovne, zvočne in video vsebine v izrazno in estetsko usklajeno celoto, ustvarjajo 2D animacije, soočijo se s scensko, maskersko in kostumografsko oblikovanje avdiovizualne produkcije.

Ocenjevanje in prepoznavanje  projekta s stališča primernosti za delo z nadarjenimi

Projekt medijski krožek na Gimnaziji Škofja Loka poteka šele drugo šolsko leto in s strani zunanjih ocenjevalcev in sodelavcev še ni bil obravnavan in tudi ne ocenjen kot primeren za delo z nadarjenimi. Prav gotovo pa na to primernost kažejo dosedanji rezultati in dosežki.

Vključenost zunanjih inštitucij in izvajalcev

Poleg mentoric Tatjane Žagar, Bernarde Pavlovec Žumer in Ane Prevc Megušar na Gimnaziji Škofja Loka medijski krožek deluje v povezavi z zunanjim sodelavcem. Zunanji izvajalec, ki pokriva večina dejavnosti medijskega krožka je Domen Dudi Košir.  Projekt je preko njega povezan tudi z inštitucijami RTV Slovenija, Matador produkcija in Občino Škofja Loka. Zunanji mentor dijake vodi skozi proces izobraževanja, pridobivanja novih znanj in spretnosti in jim pomaga pri izvedbi različnih projektov kot so medijsko pokrivanje različnih dogodkov, snemanje kratkih oglaševalskih filmov, videospotov, priprava fotografskih razstav in udeležb na raznovrstnih natečajih.  Zunanje inštitucije tu sodelujejo predvsem s posojanjem dodatne in specifične tehnične avdio in video opreme.

Dosedanji dosežki in rezultati projekta v dveh letih delovanja

  • fotografije,  prelom in oblikovanje šolskega časopisa Tret štuk v šolskem letu 2016/17, 2017/18
  • Projekt Obrazi prihodnosti, ki poteka v sodelovanju s časopisom Dnevnik in pod okriljem predsednika Republike Slovenije v šolskem letu 2016/17, 2017/18
  • Videospoti za predstavitev Gimnazije Škofja Loka v šolskih letih 2016/17 in 2017/18
  • Predstavitveni film Interact cluba Škofja Loka, februar 2017
  • Predstavitveni filmi posameznih zaključnih letnikov v šolskem letu 2016/17 in  2017/18
  • 1. nagrada na natečaju  Digital Stories of Small Historic Towns,ki je potekal v okviru konference Združenja zgodovinskih mest
  • dve srebrni in dve bronasti priznanji na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik

Možnost  vključevanja drugih šol v projekt

V delo na projektu se bodo lahko vključili tudi zainteresirani dijaki drugih šol saj dejavnost terminsko večinoma poteka izven rednega pouka  v popoldanskem času ali ob vikendih. Gimnazija Škofja Loka kot nosilka projekta ima prostorske možnosti, da v projekt sprejme zunanje udeležence. V primeru večjega števila udeležencev bomo oblikovali več skupin.

Kompetence, znanja in spretnosti, ki jih  v podporo karierni orientaciji razvijajo dijaki, ki sodelujejo v projektu?

Dijaki pridobivajo dodatna znanja in spretnosti na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij kot npr. uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij, povezovanje različnih medijev, smiselno povezujejo idejne, slikovne, zvočne in video vsebine v izrazno in estetsko usklajeno celoto, ustvarjajo 2D animacije, soočijo se s scensko, maskersko in kostumografsko oblikovanje avdiovizualne produkcije. Preko dejavnosti spoznavajo in se srečujejo s praktičnim prikazom določenih poklicev in delovnih mest povezanih z omenjenimi področji.  Dijaki ob dejavnosti odkrivajo svojo nadarjenost, kompetence, sposobnosti, osebnostne lastnosti, ki jim pomagajo pri oblikovanju kariernih ciljev tako glede nadaljnjega šolanja kot tudi zaposlitve. Doseženi rezultati so lahko tudi močna motivacija za uresničevanje kariernih ciljev.

Priporočilo medijskega krožka na Gimnaziji Škofja Loka za program projekta SKOZ

Kot eden izmed mentorjev dejavnosti na šoli in koordinator projekta SKOZ na Gimnaziji Škofja Loka ugotavljam, da je dejavnost medijski krožek primerna za vključitev v projekt SKOZ zaradi naslednjih dejavnikov:
– ustrezna vsebina in znanja, ki so pomembna nadgradnja dela z nadarjenimi dijaki in lahko v veliki meri pripomore tudi k razvoju njihove kreativnosti in karierni orientaciji
–  v dejavnost je vključen zunanji izvajalec in inštitucija
– rezultati dela vdveh letih kažejo, da dejavnost  poteka kvalitetno in na visokem nivoju
– dejavnost ima odprte možnosti za vključitev zunanjih udeležencev

 

Pripravila: Ana Prevc Megušar, Gimnazija Škofja Loka