1. Opis aktivnosti

Dijaki, ki želijo nadgraditi znanje tujega jezika ter jih veseli nastopati, se lahko na naši gimnaziji vključijo v dramsko skupino. Običajno se vključijo sami, nekatere pa povabim, ko odkrijem njihovo nadarjenost. Dramska skupina je prostor, kjer dijak nadgradi svoje znanje in dela na sebi.

Vključijo se dijaki različnih letnikov, ki se učijo različne tuje jezike. Vsi se učijo angleščino, kot drugi tuj jezik pa italijanščino, nemščino, ruščino in francoščino. Srečajo se dijaki, ki jih vodijo skupni interes-želja, da bolje znajo tuj jezik in to tudi pokažejo svojim vrstnikom.

Čeprav imajo možnost dodatnega dela že znotraj pouka, gre pri dramski skupini za razvijanje mnogih drugih spretnosti in veščin. Pri oblikovanju skupine vključujemo tudi dijake, ki so močni na jezikovnem področju a imajo težavo z nastopanjem.

 

V naslednjem šolskem letu 2018/19 nameravamo na oder postaviti delo »Vaje v slogu«. Francoski pisatelj Raymond Queneau je napisal zgodbo in 99 variacij na isto pripoved. Delo je bilo prevedeno v vse jezike, ki se jih učimo na šoli. Z nekaj našimi dijaki smo za naslednje leto že naredili izbor tekstov.

 

3. Prednost pri izboru imajo projekti, v katere so vključene zunanje inštitucije in izvajalci. Njihova vloga v projektu mora biti jasno opredeljena. Iz prijave mora biti tudi jasno, katere dejavnosti v projektu izvajajo zunanji sodelavci in inštitucije.

Pri vseh dosedanjih vajah in predstavah nam je pomagala Nina Skrbinšek, dramska igralka, zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

 

4. Dosedanji dosežki in rezultati projekta (sodelovanja na prireditvah, natečaji, tekmovanja, razstave, sodelovanje z lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji, nevladne organizacije, prostovoljstvo, mednarodno sodelovanje….).

  • Z dramsko skupino v tujih jezikih smo leta 2010, aprila, sodelovali na festivalu mladih v Cankarjevem domu-Transgeneracije.
  • V šolskem letu 2009/10 smo nastopali na odru Lutkovnega gledališča s predstavo »Oh, ta mladina«
  • V šolskem letu 2010/11 na istem odru s predstavo »Bum, pa si mrtev«
  • V šolskem letu 2011/2012 smo uprizorili predstavo »Intercourse Ohio« na Odru pod zvezdami.
  • Z odlomki iz predstav smo nastopali na sejmu Informativa (2011,2012) in v City parku-promocija šole.
  • Vsako leto se dijaki dramske skupine predstavijo na Informativnem dnevu v šoli.

 

5. Kako se bodo v delo na projektu lahko vključevali dijaki drugih šol (posamezniki; manjše skupine)?

Z dijaki se bomo srečevali individualno in skupinsko.

 

6. Mnenje vodje projekta/mentorja dejavnosti o tem, zakaj bi za program projekta SKOZ izbrali prav ta projekt/dejavnost.

Pri samostojnih vajah gre za branje tekstov, izboljšanje izgovorjave ali prevajanje teksta. Vsi dijaki (drugih šol in naši)  bodo imeli eno samostojno uro na teden po dogovoru po pouku. Srečanja celotne dramske skupine potekajo vedno po pouku, načeloma enkrat tedensko.

Dijaki v dramski skupini uprizarjajo tuja ali svoja dramska besedila.

Izboljšujejo bralne kompetence, saj sami izberejo vlogo glede na tip osebnosti, ki jim ustreza. V okviru interesnih dejavnosti lahko razvijajo kompetence, ki jih sicer pri pouku nekateri dijaki ne morejo razviti. Ker je dijakov manj, se tudi taki s težavami postopoma vključijo in vživijo v vloge. Izboljšujejo sposobnost empatije, sposobnost prilagajanja in pogajanja v medsebojnih odnosih, socialne spretnosti, saj gre pri igranju tudi za interakcijo, komunikacijo ter odnose med igralci.

Z nastopanjem se dijakom izboljšuje njihova samopodoba,  samozavest, pozitivna komunikacija, kar je v mnogih poklicih ključno.

Za program projekta SKOZ bi izbrala to dejavnost, ker s pomočjo rabe jezika skozi nastopanje in komunikacijo dosega zastavljene cilje. Omogoča druženje in dijake skozi dramsko igro osebno bogati ter izboljšuje njihove kompetence. Dijake obogati  in opremi s komunikacijskimi in socialnimi spretnostmi in veščinami, kar bodo potrebovali ob izbiri poklica.