Nadarjeni dijaki v okviru projekta SKOZ

Kdo so nadarjeni dijaki, ki se lahko vključijo v aktivnsoti?

Modeli identifikacije, ki jih poznamo iz Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, v projektu ne bodo neposredno uporabljeni. Pričakovano je, da se bodo na projekt prijavili predvsem dijaki, ki so šli skozi postopek identifikacije nadarjenih in bili identificirani, vendar to ni pogoj, da dijaki sodelujejo. V kolikor bo dijak s prijavo, motivacijskim pismom in priporočili učiteljev izkazoval dovolj velik interes in jasno željo po sodelovanju, bo v projekt vključen ne glede na to ali je bil identificiran za nadarjenega (seveda je v tem primeru primerno opraviti proces identifikacije dijaka in bo projekt lahko služil tudi za evidentifikacijo).

Enak kriterij vključenosti velja tudi za vključevanje dijakov v aktivnosti, ki jih izvajajo drugi javni zavodi ali zunanje institucije. Vključevanje v aktivnosti tako ni namenjeno le dijakom, ki so v procesu osnovnošolskega izobraževanja prepoznani kot nadarjeni, ampak vsem, ki imajo iskreno željo po sodelovanju.

Novice
Previous reading
Vabilo dijakom na aktivnost Idejni dan
Next reading
Projekt SKOZ na Gimnaziji Vič